Beautiful Broken Promises by Kimberly Lauren

הספר הוא חלק מסדרה אבל לא קשור בכלל לסדרה וניתן לקרוא אותו מבלי לקרוא את שאר הספרים קודם. 
הסיקור עומד להיות סיקור מאוד קצר כי כל מילה שכתוב יכולה להרוס את הסיפור. 
מה שאני כן יכולה להגיד הוא שהספר מעולה והסיפור מיוחד ומפתיע. 

לפני ארבע שנים ליין איבד מישהי מאוד חשובה בחייו והבטיח לה שהוא ימצא אותה לא משנה מה. 
לליין יש סוד שמעט מאוד אנשים יודעים עליו. הספר מאוד מאוד מיוחד ושונה אך לצערי לא אוכל לשתף אתכם בעוד מבלי להרוס. זה אכן סיפור אהבה אבל עם טוויסט מפתיע מאוד שעוד לא קראתי בספרים קודמים. 
"Every day I wish I had found you sooner so I could love you longer."
נהניתי מאוד. 4 וחצי עד חמש כוכבים. הסיבה לירידה בכוכבים כי החלק השני של הספר היה קצת איטי.הספר הראשון -->

הספר השני --->

הספר השלישי -->