Infraction by K.I. Lynn

הספר הזה השאיר אותי עם חיוך ענק על הפנים.
אחרי המסע המטורף שנתן ולילה עברו בספר הראשון הסיום של ספר זה היה פשוט עונג.
בלי סוף שמשאיר אותך חסר נשימה וציפייה.
הסיקור לספר הראשון -----> Breach

הסיפור ממשיך מאיפה שהספר הראשון הסתיים. הרגשתי חסרת נשימה שסיימתי את Breach עד כדי כך שרצתי לקנות את הספר הזה רק כדי לקבל תשובות. ומיד!

“Why?” I asked, confused. Why did he care?
“Why what?”
“Why was he having a panic attack?”
She stared at me with her eyes wide before she leaned in.
“He didn’t have me to lose.” My breathing picked up as the emotional pain tightened my chest. “He threw me away. 

אני לא רוצה לגלות יותר מדי מכיוון שזו סדרה של שני ספרים והספר הזה צריך להיקרא רק במידה וקראתן את הספר הראשון אבל מה שאני יכולה להגיד הוא שהרבה שאלות לא פתורות שעלו ב-Breach נענו בספר הזה.
בעיות שעלו בין השניים נפתרו בצורה טובה וסיפור האהבה בינהם העמיק יותר.
הוייב של הספר היה שונה מהספר הראשון. בעוד Breach היה רווי בדרמות ב-Infraction מערכת היחסים התפתחה והתמתנה.
למרות ש-Breach היה מלא בדרמות הספר השני היה עבורי מאוד אמוציונלי. כל החומות והמסכות שהיו ירדו.
אין יותר משחקי מחבואים. הכל גלוי.
נתן ולילה התמקדו על בניית האמון בינהם כדי ליצור מערכת יחסים מתקפדת. היה לשניהם הרבה על מה לעבוד אבל מאוד יפה לקרוא כמה ששניהם השתדלו וניסו שיחסיהם יעבדו.

“I’m yours. All that I am, if you want it. I’m not much, but I know I can be so much more with you.” 


נתן גרם לי להחסיר פעימה.
סוף סוף התוודנו לסיפור שלו. השדים שרודפים אותו. הסיפור שאנחנו מקבלים חתיכות ממנו בספר הראשון.
הדרך שבה הוא דואג ללילי גרמה לי להתאהב בו.

הספר הזה חף מקלישאות.
הוא כתוב בצורה יפה וזורמת ולא היו פה בכלל "גלגולי עיניים" מצדי.

שני הספרים האלה הם סדרת הספרים הטובה שקראתי בשנת 2013.
אני ממליצה בחום לוהט לקרוא.


הספר באמזון ---->